FX PLC part 17: Lệnh SET, RST trong GX Work2
FX PLC part 17: Lệnh SET, RST trong GX Work2

Lệnh SET, RST trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 1. Cài đặt một thiết bị bit (lệnh SET(đặt một thiết bị bit và chốt ở ON)) Khi ngõ ...

Xem thêm »

FX PLC part 16: Lệnh PLS, PLF trong GX Work2
FX PLC part 16: Lệnh PLS, PLF trong GX Work2

Lệnh PLS, PLF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Khi lệnh PLS được thực  thi, một thiết bị ứng dụng được kích hoạt chỉ trong một ch...

Xem thêm »

FX PLC part 15: Lệnh MEP, MEF trong GX Work2
FX PLC part 15: Lệnh MEP, MEF trong GX Work2

Lệnh MEP, MEF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Lệnh MEP và MEF là những lệnh thay đổi kết quả hoạt động thành dạng xung vì thế  s...

Xem thêm »

FX PLC part 14: Lệnh INV trong GX Work2
FX PLC part 14: Lệnh INV trong GX Work2

Lệnh INV trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Lệnh INV nghich đảo kết quả hoạt động ngay trước lệnh INV và không yêu cầu xác định số ...

Xem thêm »

FX PLC part 13: Lệnh MC, MCR trong GX Work2
FX PLC part 13: Lệnh MC, MCR trong GX Work2

Lệnh MC, MCR trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Khi lệnh MC được thực thi, các đường bus ( điểm LD hoặc LDI ) được di chuyển đến vị...

Xem thêm »

FX PLC part 12: Lệnh MPS, MRD, MPP trong GX Work2
FX PLC part 12: Lệnh MPS, MRD, MPP trong GX Work2

Lệnh MPS, MRD, MPP trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 FX3U và FX3UC  PLCs có 11 vùng nhớ được gọi là “Stack” dùng để lưu trữ kết qu...

Xem thêm »

FX PLC part 11: Lệnh ANB trong GX Work2
FX PLC part 11: Lệnh ANB trong GX Work2

Lệnh ANB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Dùng  lệnh  ANB  để  nối  một mạch  rẽ  nhánh  (  khối  mạch  song  song)  với  một mạc...

Xem thêm »

FX PLC part 10: Lệnh ORB trong GX Work2
FX PLC part 10: Lệnh ORB trong GX Work2

 Lệnh ORB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Lệnh ORB (kết nối song song mạch nhiều tiếp điểm) Khi nối song song những khối mạch nố...

Xem thêm »

FX PLC part 9: Lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF trong GX Work2
FX PLC part 9: Lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF trong GX Work2

Lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2 Các lệnh LDP, ANDP và ORP cho các tiếp điểm phát hiện cạnh l...

Xem thêm »
 
 
 
Top