Tổng hợp các key cài đặt hay còn gọi là Product ID các phần mềm lập trình PLC, HMI và Servo của hãng Mitsubishi:

1. Phần mềm lập trình PLC GX Developer
Key (Product ID): 352-100201687
Product ID GX Developer
Product ID GX Developer

2. Phần mềm lập trình PLC GX Work2
Key (Product ID): 352-100201687
Product ID GX Work2
Product ID GX Work2

3. Phần mềm lập trình PLC GX Work3
Key (Product ID): 670-109813410
Product ID GX Work3
Product ID GX Work3

4. Phần mềm lập trình HMI GT Designer3
Key (Product ID):  570-986818410 hoặc 570-996818410 hoặc 095-394462924
Product ID GT Designer3
Product ID GT Designer3

5. Phần mềm lập trình Servo MT Developer2
Key (Product ID): 794-598598068
Product ID MT Developer2
Product ID MT Developer2
Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top