Tổng hợp các key cài đặt hay còn gọi là Product ID các phần mềm lập trình PLC, HMI và Servo của hãng Mitsubishi:

1. Phần mềm lập trình PLC GX Developer
Key (Product ID): 352-1002016872. Phần mềm lập trình PLC GX Work2
Key (Product ID): 352-1002016873. Phần mềm lập trình PLC GX Work3
Key (Product ID): 670-109813410
4. Phần mềm lập trình HMI GT Designer3
Key (Product ID):  570-986818410 hoặc 570-996818410 hoặc 095-3944629245. Phần mềm lập trình Servo MT Developer2
Key (Product ID): 794-598598068


Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top