Lệnh PLS, PLF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Khi lệnh PLS được thực  thi, một thiết bị ứng dụng được kích hoạt chỉ trong một chu kỳ hoạt động sau khi ngỏ vào điều khiển bật lên ON.

Khi lệnh PLF được thực  thi, một thiết bị ứng dụng được kích hoạt chỉ  trong một chu kỳ hoạt động sau khi ngỏ vào điều khiển bật về OFF.


1. Lệnh PLS (xung cạnh lên)

Ở hình trên, M0 ON chỉ trong một chu kỳ hoạt động khi X000 chuyển từ OFF lên ON.


 2. Lệnh PLF (xung cạnh xuống)

Ở hình trên, M1  ON chỉ trong một chu kỳ hoạt động khi X000 chuyển từ ON sang OFF.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top