Thực hành lập trình PLC Mitsubishi FX cho người mới bắt đầu
Note: Hình ảnh và ví dụ thực tế được thực hiện trên,
- PLC Mitsubishi FX3U
- Phần mềm lập trình Mitsubishi GX Work2
- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit

Part 1: Hướng dẫn xóa bộ nhớ PLC dòng FX, phần mềm GX Work

Part 2: Hướng dẫn download chương trình xuống PLC Mitsubishi FX

Part 3: Hướng dẫn tải chương trình PLC Mitsubishi FX về máy tính (PC)

Part 4: Hướng dẫn tạo project mới trong GX Work2 cho PLC Mitsubishi FX

Part 5: Cách sử dụng tập lệnh LD, LDI PLC FX trong GX Work 2

Part 6: Lệnh OUT trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 7: Lệnh AND, ANI trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 8: Lệnh OR, ORI trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 9: Lệnh LDP, LDF, ANDP, ANDF, ORP, ORF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 10: Lệnh ORB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 11: Lệnh ANB trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 12: Lệnh MPS, MRD, MPP trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 13: Lệnh MC, MCR trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 14: Lệnh INV trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 15: Lệnh MEP, MEF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 16: Lệnh PLS, PLF trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 17: Lệnh SET, RST trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2

Part 18: Hướng dẫn đọc, ghi nhiều địa chỉ I/O cùng lúc trên PLC FX

Part 19: Hướng dẫn đọc địa chỉ PLC và Module I/O Mitsubishi

Part 20: Hướng dẫn sử dụng module analog FX2N-4AD

Part 21: Chương trình đọc nhiệt độ với module Mitsubishi FX2N-4AD-PT

Part 22: Lập trình analog với module Mitsubishi FX2N-2DA

Part 23: Hướng dẫn đấu nối servo Panasonic với PLC Mitsubishi (Sink)

Part 24: Đang cập nhật ... 

Đăng nhận xét Blogger

 
Top