Lệnh MPS, MRD, MPP trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


FX3U và FX3UC  PLCs có 11 vùng nhớ được gọi là “Stack” dùng để lưu trữ kết quả tức thời (ON hoặc OFF) của các hoạt động.


Lệnh MPS, MRD và MPP (Lưu trữ kết quả hiện hành của các hoạt động bên trong PLC, đọc kết quả hiện hành của các hoạt động bên trong PLC,  và pop (lấy lại và xóa) kết quả lưu trữ hiện hành) • Dùng lệnh MPS để lưu trữ kết quả tức thời của hoạt động, và sau đó điều khiển ngõ ra Y002. 

 • Dùng  lệnh  MRD  để  đọc  dữ  liệu  lưu  trữ, và  sau  đó  điều  khiển  ngõ  ra Y003.  Lệnh  MRD  có  thể  được lập trình nhiều lần khi cần thiết.

 • Trong mạch ngỏ ra cuối cùng, dùng lệnh MPP thay cho lệnh MRD. Lệnh MPP đọc dữ liệu lưu  trữ trước đó, và sau đó reset nó.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top