S7-1200 Part 12: Bộ định thời - Timer trong TIA Portal

 Hướng dẫn sử dụng bộ định thời trong PLC Siemens S7 1200 với TIA Portal


Một số loại Timer được sử dụng trong PLC Siemens S7 1200:
Thanh công cụ các loại Timer trong phần mềm TIA Portal:


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Nhận xét