Hướng dẫn sử dụng bộ định thời trong PLC Siemens S7 1200 với TIA Portal

Một số loại Timer được sử dụng trong PLC Siemens S7 1200:
Thanh công cụ các loại Timer trong phần mềm TIA Portal:


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top