Hướng dẫn tạo xung clock tự động với PLC S7-1200 trong TIA Portal


Để tạo biến nhớ xung clock, vào Device configuration => Properties => System and clock memory => Nhập byte M muốn sử dụng.

Ở ví dụ trên, bộ nhớ clock sẽ được lưu vào byte MB0, độ dài 7 bit.


Cách sử dụng bộ nhớ clock: Khi cần một tín hiệu xung với tần số như trong bảng trên, chúng ta lấy biến nhớ M ở địa chỉ tương ứng.

Ví dụ: Nhấp nháy ngõ ra Q0.0 với tần số 1Hz => Tương ứng M0.5


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top