Hướng dẫn phép toán so sánh trong PLC Siemens S7 1200Phép toán so sánh dữ liệu trong PLC S7 1200 bao gồm các phép so sanh như:

= : Bằng nhau

<> : Khác nhau

>= : Lớn hơn hoặc bằng

<= : Nhỏ hơn hoặc bằng

> : Lớn hơn

< : Nhỏ hơn

IN RANGE: Nằm trong khoảng MIN-MAX

OUT RANGE: Ngoài khoảng giá trị MIN-MAX

OK : Kiểm tra dữ liệu nhập vào hợp lệ.

NOT OK : Dữ liệu nhập vào không hợp lệ.


Phép toán so sánh có thể được lấy ra tư thanh công cụ "Basic instructions"


Để thay đổi phép toán, click vào biểu tượng toán học:

Để thay đổi kiểu dữ liệu, click vào ô Data type:


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top