Hướng dẫn sử dụng các phép toán cộng, trừ, nhân và chia cho PLC Siemens S7 1200 trong TIA PortalADD: Phép toán cộng
SUB: Phép toán trừ
MUL: Phép toán nhân
DIV: Phép toán chiaCác kiểu dữ liệu cho phép toán S7 1200: SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LRealTuy nhiên, IN1, IN2 và OUT phải cùng 1 kiểu dữ liệu.

>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top