SIMATIC S5 là dòng PLC tương đối cũ, đã ngừng sản xuất ở thời điểm hiện tại của hãng Siemens và được thay thế bởi dòng S7.
PLC Siemens SIMATIC S5
PLC Siemens SIMATIC S5

1. Cáp lập trình cần thiết cho việc upload và download chương trình PLC S5.

- Cáp kết nối chuẩn TTY (Dùng cáp của hãng Siemens hoặc hàng Trung Quốc đều được)
Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Trung Quốc
Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Trung Quốc
Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Cổng kết nối COM DB9
Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Cổng kết nối COM DB9
- Cáp chuyển đổi USB sang COM 9 chân (Nếu máy tính không có sẵn cổng COM 9 )
Note: Chuẩn giao tiếp TTY hiện chưa hỗ trợ covert sang USB. Tránh mua cáp TTY ra sẵn cổng USB (đã thử dùng và không kết nối được PLC)
Cáp chuyển đổi USB - COM 9 chân
Cáp chuyển đổi USB - COM 9 chân

2. Phần mềm lập trình PLC S5

Có 3 phần mềm lập trình PLC S5 phổ biến bao gồm:
- SIMATIC Step 5 (Chính hãng Siemens, chỉ hỗ trợ Windows XP trở xuống)
- PG 2000 (Phần mền bên thứ 3, Hỗ trợ Windows XP, Windows 7. Windows 8/10)
Link tải về: PG2000_V5.10 - 8.12MB
- S5 S7 for Windows (Phần mền bên thứ 3, Hỗ trợ Windows XP, Windows 7. Windows 8/10)
Link tải về: S5 + S7 For Windows


3. Hướng dẫn Upload và Download chương trình PLC SIMATIC S5 với phần mềm S5 S7 for Windows

Chọn Tab "Online" -> Lựa cổng COM tương ứng
Chọn Tab "Online" -> Lựa cổng COM tương ứng
Chọn giao thức truyền thông S5-AS511
Chọn giao thức truyền thông S5-AS511
Khi click vào cổng COM, hiện tên mã PLC và chương trình -> Đã kết nối thành công, upload ra.
Khi click vào cổng COM, hiện tên mã PLC và chương trình -> Đã kết nối thành công, upload ra.
Lưu chương trình PLC: Tạo New Project, coppy toàn bộ block  PLC ( Ctrl + A ở tab PLC Block list) -> Paste vào PC block -> Save. Xong.
Đến đây, chương trình PLC S5 đã được lưu lại trên file vừa tạo.

4. Hướng dẫn Upload và Download chương trình PLC SIMATIC S5 với phần mềm PG 2000

Cài đặt kết nối trong phần Interfaces
Cài đặt kết nối trong phần Interfaces
Chọn địa chỉ cổng COM tương ứng
Chọn địa chỉ cổng COM tương ứng
Chọn Open -> PLC để mở trực tiếp chương trình trên PLC
Chọn Open -> PLC để mở trực tiếp chương trình trên PLC
Chọn "Cancel" để tiếp tục
Chọn "Cancel" để tiếp tục
Danh sách chương trình PLC Simens S5 đã được upload từ PLC về máy tính
Danh sách chương trình PLC Simens S5 đã được upload từ PLC về máy tính

Video download chương trình từ PC xuống PLC Siemens S5


Đăng nhận xét Blogger

 
Top