SIMATIC S5 là dòng PLC tương đối cũ, đã ngừng sản xuất ở thời điểm hiện tại của hãng Siemens và được thay thế bởi dòng S7.
PLC Siemens SIMATIC S5


1. Cáp lập trình cần thiết cho việc upload và download chương trình PLC S5.

- Cáp kết nối chuẩn TTY (Dùng cáp của hãng Siemens hoặc hàng Trung Quốc đều được)
Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Trung Quốc

Cáp lập trình TTY dùng cho PLC S5 - Cổng kết nối COM DB9- Cáp chuyển đổi USB sang COM 9 chân (Nếu máy tính không có sẵn cổng COM 9 )
Note: Chuẩn giao tiếp TTY hiện chưa hỗ trợ covert sang USB. Tránh mua cáp TTY ra sẵn cổng USB (đã thử dùng và không kết nối được PLC)
Cáp chuyển đổi USB - COM 9 chân

2. Phần mềm lập trình PLC S5

Có 3 phần mềm lập trình PLC S5 phổ biến bao gồm:
- SIMATIC Step 5 (Chính hãng Siemens, chỉ hỗ trợ Windows XP trở xuống)
- PG 2000 (Phần mền bên thứ 3, Hỗ trợ Windows XP, Windows 7. Windows 8/10)
Link tải về: PG2000_V5.10 - 8.12MB
- S5 S7 for Windows (Phần mền bên thứ 3, Hỗ trợ Windows XP, Windows 7. Windows 8/10)
Link tải về: S5 + S7 For Windows


3. Hướng dẫn Upload và Download chương trình PLC SIMATIC S5 với phần mềm S5 S7 for Windows

Chọn Tab "Online" -> Lựa cổng COM tương ứng


Chọn giao thức truyền thông S5-AS511

Khi click vào cổng COM, hiện tên mã PLC và chương trình -> Đã kết nối thành công, upload ra.


4. Hướng dẫn Upload và Download chương trình PLC SIMATIC S5 với phần mềm PG 2000

Cài đặt kết nối trong phần Interfaces


Chọn địa chỉ cổng COM tương ứng

Chọn Open -> PLC để mở trực tiếp chương trình trên PLC
Chọn "Cancel" để tiếp tục


Danh sách chương trình PLC Simens S5 đã được upload từ PLC về máy tính


Video download chương trình từ PC xuống PLC Siemens S5


Đăng nhận xét Blogger

 
Top