Truyền thông RS-485 Modbus RTU: PLC Delta vs Biến tần Mitsubishi


1. Kết nối cáp RS-485 giữa PLC và biến tần
Note: Biến tần là Mitsubishi FR-E7200 và PLC Delta DVP 10MC


2. Cài đặt cấu hình truyền thông RS-485 cho biến tần


3. Cấu hình mạng truyền thông RS-485 modbus RTU cho PLC


4. Viết chương trình PLC đọc/ ghi dữ liệu cho biến tần


5. Chạy thử chương trình điều khiển biến tần bằng PLC truyền thông RS-485 Modbus RTUĐăng nhận xét Blogger

 
Top