Phần mềm lập trình PLC, HMI và IPC Schneider SoMachine (SOMNACS) V4.3


Phần mềm SoMachine hỗ trợ lập trình cho:

1. PLC

 • M221
 • M238
 • M241
 • M251
 • M258


2. Motion

 • LMC058
 • LMC078CECS20T


3.Drive

 • ATV-IMC


4. HMI

 • HMISCU
 • XBTGC
 • XBTGK
 • XBTG2000
 • XBTG4000
 • XBTG6000
 • XBTG7000


5. iPC

 • HMIGK
 • HMIGTO
 • HMIGTU
 • HMISTO
 • HMISTU
 • iPC
 • XBTGK
 • XBTGT1005
 • XBTGT2000
 • XBTGT4000
 • XBTGT5000
 • XBTGT6000
 • XBTGT7000


Link tải về phần mềm từ Google Drive:

>> SoMachine-4.3.0.0-Final.iso - 7GB


Xem thêm:

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm SoMachine V4.3


>> Thực hành lập trình PLC Schneider cơ bản cho người mới

Đăng nhận xét Blogger

 
Top