Hướng dẫn truyền thông RS485 giữa PLC và Biến tần MitsubishiThực hành truyền thông RS485 giữa biến tần FR-E720 và PLC FX-3U (card truyền thông FX3U-485BD)

1. Đấu nối biến tần và module truyền thông RS-4852. Cài đặt cấu hình mạng truyền thông RS-485 trên PLC3. Cài đặt Parameter trên biến tần Mitsubishi FR-E720
[Pr. 79] = 0
[Pr. 117] = 7
[Pr. 118] = 192
[Pr. 119] = 10
[Pr. 120] = 1
[Pr. 121] = 9999
[Pr. 122] = 9999
[Pr. 123] = 9999
[Pr. 124] = 1
[Pr. 340] = 1
[Pr. 549] = 0


4. Viết chương trình PLC Mitsubishi FX3U5. Chạy thử  và sửa lỗi
Với chương trình chạy thử như bên trên, khi nhập vào D0 = 2, Biến tần RUN (Giá trị khác tra thêm bảng mã của biến tần).
Giá trị D5 = 1% của tần số. VD: D5 = 2000, biến tần nhận giá trị cài đặt là 20Hz.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top