Hướng dẫn khắc phục lỗi TIA Portal V16 - License "STEP 7 Basic" was not found


Trong một số trường hợp, TIA Portal sẽ gặp vấn đề về Key License bị thiếu hoặc mất. Phần mềm TIA Portal V16 sẽ hiện thông báo về bản quyền như bên trên.


Hướng dẫn khắc phục lỗi:

Thử chạy lại trình cài đặt "Sim_EKB_Install" mới nhất để kích hoạt bản quyền cho các phần còn thiếu key.>> Link tải về "Sim_EKB_Install" bản 2020

Đăng nhận xét Blogger

 
Top