Cảm biến quang DATALOGIC S18/ S18M

 Dòng cảm biến quang S18 và S18M của hãng DATALOGICCảm biến quang Datalogic dòng S18/ S18M có 1 số model như:

S18/S18M-5-A S18/S18M-5-B S18/S18M-5-C/K S18/S18M-5-F/G 

Nhận xét