Hướng dẫn chẩn đoán và khắc phục lỗi "oun" trên biến tần Delta MS300Tra tài liệu hướng dẫn của hãng, chúng ta có thông tin chỉ dẫn như bên dưới:Sau khi đã kiểm tra các thông số như chỉ dẫn ở bên trên, chúng ta có thể khắc phục lỗi "oun" trên biến tần bằng cách:

- Tăng thời gian giảm tốc của biến tần tại Parameter 1-13 (đối với MS300) hoặc gắn thêm điện trở xả cho biến tần.


Đăng nhận xét Blogger

 
Top