Biến tần Delta MS300 báo lỗi "oun" và hướng khắc phục

 Hướng dẫn chẩn đoán và khắc phục lỗi "oun" trên biến tần Delta MS300Tra tài liệu hướng dẫn của hãng, chúng ta có thông tin chỉ dẫn như bên dưới:Sau khi đã kiểm tra các thông số như chỉ dẫn ở bên trên, chúng ta có thể khắc phục lỗi "oun" trên biến tần bằng cách:

- Tăng thời gian giảm tốc của biến tần tại Parameter 1-13 (đối với MS300) hoặc gắn thêm điện trở xả cho biến tần.

Nhận xét