Làm quen với Delta CANOpen Builder - Download, online chương trìnhB1: Tắt kết nối mạng Wifi (cho lần kết nối với PLC lần đầu tiên), kết nối cáp Ethernet với PLC - PC

B2: Mở chương trình Delta CAN Open Builder, chọn loại PLC tương ứng


B3: Chọn giao thức kết nối PC- PLCB4: Lựa chọn địa chỉ IP của PLC DVP10MC tương ứngB5: Viết thử 1 đoạn chương trình đơn giản, download vào PLC và online thử

Đăng nhận xét Blogger

 
Top