Hướng dẫn sử dụng phát hiện sườn cạnh lên/ xuống của tín hiệu PLC S7 1200 với TIA Portal

.

Logic |P| và |N| được dùng để phát hiện sự thay đổi trạng thái của tín hiệu khi có sự thay đổi trạng thái từ OFF lên ON hoặc ngược lại.

|P| = Positive: Phát hiện cạnh lên.

|N| = Negative: Phát hiện cạnh xuống.


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top