Hướng dẫn sử dụng lệnh SET, RESET một hoặc nhiều bit trong PLC Siemens S7 1200 với TIA Portal
Trong TIA Portal, lệnh SET và RESET có thể dùng cho 1 bit hoặc nhiều bit liền kề (Bit Field).

Trạng thái RESET sẽ được ưu tiên hơn so với SET.
>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top