S7-1200 Part 10: Lệnh SET, RESET một hoặc nhiều bit trong TIA Portal

 Hướng dẫn sử dụng lệnh SET, RESET một hoặc nhiều bit trong PLC Siemens S7 1200 với TIA PortalTrong TIA Portal, lệnh SET và RESET có thể dùng cho 1 bit hoặc nhiều bit liền kề (Bit Field).

Trạng thái RESET sẽ được ưu tiên hơn so với SET.

>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Nhận xét