S7-1200 Part 4: Truy cập ngõ vào/ ra của PLC theo dạng Byte/ Word/ Double word

 Truy cập bộ nhớ Input/ Output PLC S7-1200 theo nhiều cách khác nhau


Ngoài cách truy cập địa chỉ dạng bit thông thường, địa chỉ ngõ vào vả ngõ ra của PLC S7-1200 có thể truy cập hàng loại theo dạng Byte, word hoặc double word.Ví dụ: ON tất cả các ngõ ra từ Q0.0 đến Q0.7Nhận xét