Truy cập bộ nhớ Input/ Output PLC S7-1200 theo nhiều cách khác nhau dùng TIA Portal


Ngoài cách truy cập địa chỉ dạng bit thông thường, địa chỉ ngõ vào vả ngõ ra của PLC S7-1200 có thể truy cập hàng loại theo dạng Byte, word hoặc double word.Ví dụ: ON tất cả các ngõ ra từ Q0.0 đến Q0.7


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.


                                                           

Đăng nhận xét Blogger

 
Top