Hướng dẫn cài đặt phần mềm SoMachine V4.3
1. Download phần mềm Schneider Somachine bản chính hãng từ đây:

2. Ghi chương trình ra đĩa CD hoặc dùng phần mềm Ultra ISO mount vào ổ đĩa CD ảo
3. Cài đặt phần mềm


Xem thêm:Đăng nhận xét Blogger

 
Top