S7-1200 Part 2: Khai báo địa chỉ IO theo ý muốn

 Hướng dẫn khai báo địa cho I/O cho PLC S7-1200 theo ý muốn

Sau khi đã cấu hình phần cứng như ở phần 1, chúng ta có thể thay đổi địa chỉ Input và Output theo ý muốn để tiện sử dụng về sau.

Click vào biểu tượng PLC, tìm đến tab Device view để thay đổi địa chỉ In/out.

Địa chỉ I/O có giới hạn từ 0 đến 1020.

Nhận xét