Cách sử dụng tập lệnh LD, LDI PLC FX trong GX Work


1. Lệnh LD

Từ gợi nhớ: LD
Tên: LOAD
Chức năng: Tiếp điểm khởi tạo hoạt động logic loại NO (thường mở)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C


2. Lệnh LDI

Từ gợi nhớ: LDI
Tên: LOAD INVERSE
Chức năng: Tiếp điểm khởi tạo hoạt động logic loại NC (thường đóng)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C

3. Cách sử dụng

Bấm F5 , chọn biểu tượng tiếp điểm NO trên thanh công cụ hoặc gõ tên gợi nhớ để gọi lệnh LD


Bấm F6 , chọn biểu tượng tiếp điểm NC trên thanh công cụ hoặc gõ tên gợi nhớ để gọi lệnh LDI


Đăng nhận xét Blogger

 
Top