Hướng dẫn đọc, ghi nhiều địa chỉ I/O cùng lúc trên PLC FX


PLC FX của Mitsubishi cho phép truy cập ngõ vào và ra vật lý bằng nhiều cách khác nhau.

Thông thường, sẽ là truy xuất từng bit dạng X0, Y0, ....

Dưới đây, sẽ là một gợi ý khác cho việc đọc, ghi dữ liệu được nhanh chóng hơn.Với KnXm hoặc KnYm. 
- n = Số 4 bit.
- m = Địa chỉ ngõ vào hoặc ra bắt đầu.

Ý nghĩa của chương trình trên sẽ là: Tương ứng với giá trị ngõ vào từ X20 đến X27 sẽ out ra tương ứng tại Y0 đến Y7.
Y0 = X20
Y1 = X21
Y2 = X22
Y3 = X23
Y4 = X24
Y5 = X25
Y6 = X26
Y2 = X27


Đăng nhận xét Blogger

 
Top