Hướng dẫn đọc địa chỉ PLC và Module I/O Mitsubishi


Dưới đây sẽ là hướng dẫn cơ bản nhất cho những lập trình viên mới làm quen với PLC Mitsubishi, tham khảo cách đọc địa chỉ của PLC dòng FX như bên dưới, những dòng khác của Mitsubishi cũng tương tự.

  • Địa chỉ được tính tăng dần từ trái qua phải (kể từ CPU).
  • Đối với module mở rộng, không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, chỉ phụ thuộc vào chức năng.

Ví dụ thực tế về cách đọc địa chỉ của I/O trên CPU cũng như module mở rộng. Bao gồm:
  • CPU FX3U-32M
  • Module mở rộng FX2N-8EX-ES, Số lượng 1 cái.
  • Module mở rộng FX2N-8EX, Số lượng 1 cái.
  • Module mở rộng FX2N-16EYR, Số lượng 1 cái.

Đầu tiên, chúng ta sẽ có được địa chỉ ngõ vào vật lý như bên dưới:
Hướng theo chiều mũi tên, địa chỉ sẽ được định danh từ X00 trên CPU và kết thúc tại X37 trên module input cuối cùng FX2N-8EX.

Tiếp theo, địa chỉ của ngõ ra PLC sẽ là:
Tương tự như ngõ vào, ngõ ra sẽ được định danh từ CPU là Y0 đến kết thúc là Y27 trên module output cuối cùng FX2N-16EYR


Cuối cùng, địa chỉ hoàn chỉnh của PLC và các module mở rộng đầy đủ sẽ như sau:


Xem thêm:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top