Lệnh OR, ORI trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Lệnh OR và ORI được dùng để nối một tiếp điểm ở dạng song song.
Nếu hai hay nhiều tiếp điểm được mắc nối tiếp, dùng lệnh ORB để kết nối song song các khối mạch nối tiếp.

1. Lệnh OR

Từ gợi nhớ: OR
Tên: OR
Chức năng: kết nối song song các tiếp điểm NO (thường mở)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C


2. Lệnh ORI

Từ gợi nhớ: OR
Tên: OR INVERSE
Chức năng: Kết nối song song các tiếp điểm NC (thường đóng)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C

3. Cách sử dụng

- Lệnh OR: Bấm Shift +F5 , chọn biểu tượng tiếp điểm OR trên thanh công cụ hoặc gõ tên gợi nhớ để gọi lệnh OR- Lệnh ORI: Bấm Shift +F6 , chọn biểu tượng tiếp điểm ORI trên thanh công cụ hoặc gõ tên gợi nhớ để gọi lệnh ORI


Lưu ý: 
Để sử dụng lệnh OR và ORI trong GX Work 2, cần chèn 1 dòng trước và để con trỏ chuột ở đúng vị trí đặt lệnh.Đăng nhận xét Blogger

 
Top