Lệnh AND, ANI trong PLC Mitsubishi FX, phần mềm GX Work 2


Lệnh AND và ANI nối một tiếp điểm ở dạng nối tiếp
Số lượng các tiếp điểm được kết nối nối tiếp thì không giới hạn, lệnh AND và ANI có thể được sử dụng liên tiếp nhiều lần nếu cần thiết.

1. Lệnh AND

Từ gợi nhớ: AND
Tên: AND
Chức năng: Nối tiếp các tiếp điểm NO (thường mở)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C


2. Lệnh ANI

Từ gợi nhớ: ANI
Tên: AND INVERSE
Chức năng: Nối tiếp các tiếp điểm NC (thường đóng)
Thiết bị áp dụng: X,Y,M,S,D.b,T,C

3. Cách sử dụng

- Lệnh AND- Lệnh ANI


Đăng nhận xét Blogger

 
Top