Biến tần Danfoss VLT 2800 được dùng khá phổ biến ở Việt Nam, dưới đây là hướng dẫn cơ bản để sử dụng chạy biến tần VLT 2800 ở chế độ Hand Mode. Tức là điều khiển chạy/ dừng động cơ bằng phím nhấn ở màn hình hiển thị của biến tần (LCP = Local Control Panel).

Đầu tiên, kết nối biến tần và động cơ theo sơ đồ bên dưới:


Chế độ Hand mode của Danfoss VLT 2800 có thể được cài đặt bằng 2 cách.
- Cách 1: Truy cập vào Menu cài đặt nhanh.
- Cách 2: Cài đặt tham số Pr002 = [1]
LCP (Local Control Panel) - Màn hình điều khiển của biến tần Danfoss VLT 2800
LCP (Local Control Panel) - Màn hình điều khiển của biến tần Danfoss VLT 2800

1. Cài đặt biến tần bằng menu cài nhanh


Bấm phím "change data" để vào cài đặt
Bấm phím "change data" để vào cài đặt

Bấm phím "+" để chuyển qua Hand Mode
Bấm phím "+" để chuyển qua Hand Mode

Màn hình hiển thị Hand Mode và tần số
Màn hình hiển thị Hand Mode và tần số
Bấm phím +/- để thay đổi tần số
Bấm phím +/- để thay đổi tần số
2. Cài đặt chế độ chạy Hand bằng tham số cài đặt Pr 002
Thay đổi bằng cách thực hiện tuần tự các bước sau Quick => Menu => Pr002, sau đó set giá trị cài đặt Pr002 = [1].
Bây giờ, biến tần đang ở chế độ Hand Mode, dùng phím Start để chạy biến tần, Stop để dừng và +/- để tăng/ giảm tốc độ động cơ.
Cài đặt tham số Pr002 = [1]
Cài đặt tham số Pr002 = [1]


Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top