ALBAGNACMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Albagnac:

 • labeler
 • automatic labeler
 • semi-automatic labeler
 • linear array labeler
 • rotary labeler
 • vertical labeler
 • compact labeler
 • horizontal labeler
 • automatic labelling machine / top / for the food industry / for the cosmetics industry
 • automatic label applicator / top / for the food industry / for the cosmetics industry
 • automatic labelling machine / for bottles / can / for defect detection


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top