ALPHA INSTRUMENTS COMPANYMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu Alpha Instruments Company:

 • pressure transmitter
 • pressure transducer
 • capacitive pressure transducer
 • analog pressure transducer
 • precision pressure transducer
 • process pressure transducer 
 • differential pressure transducer
 • compact pressure transducer
 • differential pressure transducer / 4-20 mA / 5VDC / surface-mount
 • differential pressure transducer / 4-20 mA / 2-wire / 5VDC
 • differential pressure transducer / 4-20 mA / 2-wire / surface-mount


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top