Hướng dẫn Mappings địa chỉ PLC


1. Trong phần mềm "TwinCAT PLC Control", tạo 1 chương trình PLC mới

TwinCAT 2 hỗ trợ 6 ngôn ngữ lập trình PLC phổ biến bao gồm IL, LD, FDB, SFC, ST và CFC.


2. Trong phần mềm "TwinCAT System Manager"

- Tạo 1 project mới và khai báo hết các card I/O phần cứng.- Tại mục PLC - Configuration, chọn Append PLC Project ...- Bắt đầu Mapping các địa chỉ ngõ vào/ ra vật lý tương ứng với các biến trong chương trình PLC.- Trên thanh công cụ, chọn Generate Mappings để tạo bảng liên kết dữ liệu.3. Nạp chương trình PLC và cấu hình vào máy tính nhúng Beckhoff CX và chạy thử
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
    • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
    • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
    • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét Blogger

 
Top