Wago Controller CANopen (750-838)


Wago Controller CANopen (750-838) là một thiết bị kết hợp chức năng điều khiển, giao diện I/O và fieldbus trong một thiết bị duy nhất.

Việc lập trình ứng dụng tuân theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập tất cả dữ liệu fieldbus và I/O.

Đặc điểm và ứng dụng:
  • Điều khiển phân tán để tối ưu hóa hỗ trợ cho một PLC hoặc PC
  • Chia ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra cá nhân
  • Phản ứng lỗi có thể lập trình được trong trường hợp sự cố fieldbus xảy ra
  • Tiền xử lý tín hiệu giảm thiểu việc truyền fieldbus
  • Điều khiển trực tiếp các thiết bị ngoại vi để tăng thời gian phản hồi hệ thống
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn

Đăng nhận xét Blogger

 
Top