Hướng dẫn kiểm tra chức năng hoạt động của các bộ điều khiển/ van tuyến tính cơ bản:
Nguyên lý: Sử dụng tín hiệu giả lập 4-20mA để điều khiển van.
Cách đánh giá: Quan sát góc mở (0-100%) tương ứng với dải tín hiệu điều khiển (4-20mA).
Các thành phần của Van tuyến tính cơ bản
Các thành phần của Van tuyến tính cơ bản

Video test thực tế: Van tuyến tính Yamatake (Azbil), bộ giả lập tín hiệu dòng 0-20mA, áp 0-10VThông tin tham khảo: Bộ giả lập tín hiệu dòng 0-20mA, áp 0-10V
 
Top