Đồng hồ LED 3D treo tường - Mẫu 2019

  • Kích thước:8.71cm x 21.49cm / 3.43" x 8.46" 
  • Màu sắc: LED trắng, nền đen. 
  • Nguồn điện: 5V,cổng USB, 1A 
  • Có pin lưu giờ.
Đồng hồ LED 3D treo tường

Đồng hồ LED 3D treo tường

Đồng hồ LED 3D treo tường 02
Đồng hồ LED 3D treo tường 03
Mặt trước của đồng hồ LED 3D treo tường
Đồng hồ LED 3D treo tường 04

Mặt sau của đồng hồ LED 3D treo tường
Mặt sau của đồng hồ LED 3D treo tường
Hình ảnh thực tế của LED 3D treo tường - Mẫu 2019
Hình ảnh thực tế của LED 3D treo tường - Mẫu 2019

Nhận xét

Xem nhiều

Bảng mã màu dây điện xe máy Honda

Hướng dẫn khắc phục Sonoff, eWelink lỗi ngoại tuyến (Offline)

Hướng dẫn test rờ le (relay) bán dẫn SSR

Sửa lỗi Sonoff, eWelink không ghép nối được với điện thoại/ máy tính bảng