• Kích thước:8.71cm x 21.49cm / 3.43" x 8.46" 
  • Màu sắc: LED trắng, nền đen. 
  • Nguồn điện: 5V,cổng USB, 1A 
  • Có pin lưu giờ.
Đồng hồ LED 3D treo tường

Đồng hồ LED 3D treo tường

Đồng hồ LED 3D treo tường 02
Đồng hồ LED 3D treo tường 03
Mặt trước của đồng hồ LED 3D treo tường
Đồng hồ LED 3D treo tường 04

Mặt sau của đồng hồ LED 3D treo tường
Mặt sau của đồng hồ LED 3D treo tường
Hình ảnh thực tế của LED 3D treo tường - Mẫu 2019
Hình ảnh thực tế của LED 3D treo tường - Mẫu 2019

Đăng nhận xét Blogger

 
Top