Hướng dẫn đọc xung tốc độ cao (HSC) dùng PLC S7 1200


1. Đấu nối phần cứng giữa PLC và Encoder

- I0.0 = Phase A của encoder

- I0.1 = Phase B của encoder

- I0.6 = Nút nhấn để reset số đếm của xung HSC


2. Khai báo cấu hình Hardware config cho PLC
3. Viết chương trình PLC đọc xung HSC của encoder

Vì đang cấu hình là đọc xung ở chế độ A/B fourfold nên PLC sẽ tự hiểu luôn chiều quay của encoder: Khi quay thuận, xung đếm lên. Và quay ngược, xung đếm xuống.4. Xử lý số liệu xung của encoder

Sau khi PLC run, số xung đọc được sẽ lưu vào ô nhớ ID1000, và giá trị này có thể dùng như các double word khác.


>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu

Đăng nhận xét Blogger

 
Top