Hướng dẫn Upload chương trình EPC, PLC Beckhoff về PC


1: Kết nối PC với EPC, PLC Beckhoff


2: Mở file Project trực tiếp


3. Lưu lại file vừa load về vào ổ đĩa máy tính


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
    • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
    • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
    • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đăng nhận xét Blogger

 
Top