AGRO

Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AGRO:

 • plug
 • nut
 • sleeve
 • cable gland
 • junction box
 • locknut
 • protection plug
 • retaining ring
 • polyamide cable gland / increased safety / IP66 / IP68
 • threaded plug / hexagonal / nickel-plated brass / locking
 • nickel-plated brass cable gland / insulated / IP68 / IP69
 • Agromeccanica srl


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top