AIRLATMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AIRLAT:

 • paint booth
 • hot air generator
 • open paint booth
 • evaporative cooler
 • filter paint booth
 • portable paint booth
 • mobile evaporative cooler
 • stationary hot air generator
 • fixed adiabatic evaporative cooler / desk top / cost-effective
 • fixed adiabatic evaporative cooler / industrial / for building / cost-effective
 • mobile adiabatic evaporative cooler / for production / for industrial applications

>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top