ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGYMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY:

 • dryer
 • screener
 • cooler
 • fluidized bed dryer
 • plastic pellet dryer
 • centrifugal dryer
 • cooler dryer
 • continuous dryer
 • fluidized bed dryer / batch / vibrating
 • fluidized bed dryer / rotary drum / continuous / cooler
 • linear vibrating screener / for bulk materials / for the wood industry / for industry
 • Alliance Industria Mecânica


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top