ALPER S.R.L.Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu ALPER S.R.L.:

 • mat
 • heating cable
 • heating strip
 • heating element
 • tubular heating element
 • printed circuit board
 • electric heating jacket
 • heating jacket
 • flexible heating element / polyester / for mirrors
 • belt drum heater / high-temperature / medium-temperature / for steel kegs
 • tubular heating element / flat / flexible / ring


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top