AEC, INC. - ACS GROUPMột số sản phẩm, thiết bị thương hiệu AEC, Inc. - ACS Group:

 • dosing dispenser
 • temperature control
 • flow regulator
 • hopper
 • mill
 • conveyor
 • dryer
 • Cartesian robot
 • granulates batch blender / gravimetric
 • injection molding temperature control unit
 • granulates dosing dispenser / powder / volumetric
 • AECO
 • AECO
 • AECO
 • level sensor
 • accelerometer
 • photoelectric sensor
 • timer
 • amplifier
 • tester
 • magnetic sensor
 • proximity sensor
 • magnetic float level switch / for liquids / for tanks / reed switch
 • vibrating level switch / for bulk materials / for silos / for the food industry
 • Hall effect magnetic sensor


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top