DAV TECH SRL


Một số sản phẩm, thiết bị thương hiệu DAV TECH:

 • dosing dispenser
 • pressure sensor
 • piston pump
 • filter
 • flow sensor
 • tank
 • pneumatic pump
 • hose
 • conductive ink dispensing system / for high-viscosity media / for ink / grease
 • two-component dispensing system / polyurethane glue / epoxy resin / silicone resin
 • two-component dispensing system / epoxy resin / polyurethane glue / silicone resin


>> Nhập khẩu và phân phối các thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam


Đăng nhận xét Blogger

 
Top