Hướng dẫn đọc giá trị nhiệt độ từ Pt100 dùng S7-1200


1. Đấu nối cảm biến nhiệt độ Pt100 vào module PLC Siemens S7 1200 theo sơ đồ bên dưới:

Sơ đồ Pt100 vs PLC S7 1200


2. Khai báo cấu hình phần cứng trong TIA Portal Hardware config:

Đấu nối Pt100 vs PLC S7 1200

3. Viết chương trình đọc nhiệt độ cho PLC SIMATIC S7-1200:

Chương trình  PLC S7 1200 vs Pt100

4. Nạp chương trình vào PLC và chạy thử:


HMI delta vS Nhiệt độ S7 1200

>> Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầu


Đăng nhận xét Blogger

 
Top