Tải về (upload) chương trình PacDrive về máy tính

Elau PacDrive | www.vietmatic.com

ELAU EPAS-4 | www.vietmatic.com1. Mở phần mềm ELAU EPAS-4 và chọn Open Project từ PLC
Chương trình PacDrive | www.vietmatic.com

2. Chọn cổng kết nối giữa PC và PacDrive
Ví dụ: Cổng ethernet và PacDrive có địa chỉ IP là 192.168.100.100
(Có thể xem địa chỉ IP của PacDrive trên màn hình)
Cổng kết nối PC-PLC PacDrive | www.vietmatic.com


3. Lưu project vào bộ nhớ của máy tính (PC)
Lưu chương trình ELAU PacDrive về PC | www.vietmatic.com


4. Sau khi Upload thành công, có thể xem chương trình của PacDrive như bình thường
Chuong trình PLC PacDrive | www.vietmatic.com


Đăng nhận xét Blogger

 
Top