PSG Flexotemp PCU 128 | PCU Multi-channel controller


Nhà sản xuất: PSG
Mã đặt hàng: Flexotemp PCU 128

Mô tả sản phẩm
 • Dành cho 24, 48 hoặc 128 vùng
 • Thiết kế nhỏ gọn
 • Dễ dàng mở rộng
 • Tùy chọn kết hợp linh hoạt nhờ thiết kế mô-đun
 • Giao diện dữ liệu: Ethernet, Profibus, CAN
 • Giảm tải cho PLC hệ thống
 • Tùy chọn với CODESYS – tiềm năng tiết kiệm bằng cách thay thế các PLC hệ thống nhỏ
 • Thuật toán điều khiển chính xác đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu và nhất quán
 • Độ tin cậy cao cho hệ thống và sản xuất
 • Gia nhiệt kinh tế và thân thiện với vật liệu
 • Phạm vi chức năng thực tiễn

Đăng nhận xét Blogger

 
Top