KBA L0884339 | DC551


Nhà sản xuất: KBA
Mã đặt hàng: L0884339

Thông tin chung
Loại sản phẩm mở rộng: DC551
Mô tả trong catalog: Module giao diện. 8 đầu vào số: 24VDC. 16 đầu vào/đầu ra số có thể cấu hình: 24VDC 0.5A (DC551)
Mô tả chi tiết:
DC551: Module giao diện S500. 8 đầu vào số: 24VDC. 16 đầu vào/đầu ra số có thể cấu hình: 24VDC 0.5A. Có thể mở rộng thêm lên đến 7 module I/O.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top