KBA L0864645 | AC522


Nhà sản xuất: KBA
Mã đặt hàng: L0864645

Thông tin chung
Loại sản phẩm mở rộng: AC522
Mô tả trong catalog:
Module đầu vào/đầu ra analog. 4 kênh: Đầu vào analog (AI) U, I, RTD, DI hoặc đầu ra analog (AO) U, I. 4 kênh: Đầu vào analog (AI) U, I, RTD hoặc đầu ra analog (AO) U (AC522)
Mô tả chi tiết:
AC522: Module đầu vào/đầu ra analog S500. 4 kênh: Đầu vào analog (AI) U, I, RTD, DI hoặc đầu ra analog (AO) U, I. 4 kênh: Đầu vào analog (AI) U, I, RTD hoặc đầu ra analog (AO) U. 1-wire.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top