Cung cấp sỉ và lẻ công tắt bật, tắt điện thông minh qua mạng (Wifi, 2G, 3G, 4G) thương hiệu Sonoff.
Ứng dụng điều khiển trên smartphone.

Thông tin chi tiết về các loại công tắc điện thông minh điều khiển bằng smartphone
Xem thêm về: Công tắc điện thông minh điều khiển và giám sát qua mạng bằng Smart Phone

Liên hệ với chúng tôi:
||FACEBOOK||  ||WEBSITE||  ||YOUTUBE||


Công điện Wifi điều khiển 1 thiết bị
Công điện Wifi điều khiển 1 thiết bị

Công tắc điều khiển qua mạng bằng điện thoại 1 kênh và 4 kênh
Công tắc điều khiển qua mạng bằng điện thoại 1 kênh và 4 kênh

Công tắc điều khiển 4 thiết bị, điều khiển qua mạng
Công tắc điều khiển 4 thiết bị, điều khiển qua mạng

Công tắc điện thông minh điều khiển 4 đèn
Công tắc điện thông minh điều khiển 4 đèn

Thiết bị đóng cắt điện thông minh 4 thiết bị
Thiết bị đóng cắt điện thông minh 4 thiết bị
☞ Hướng dẫn sử dụng thiết bị đóng cắt điện thông minh Sonoff
☞ Hướng dẫn phần mềm điều khiển cho điện thoại IOS và Android
☞ Các loại thiết bị đóng cắt thông minh điều khiển qua mạng
☞ Giải đáp trực tuyến về Sonoff và eWelink
☞ Sử dụng thiết bị thông minh với Google Home và Amazon Echo

Đăng nhận xét Blogger

 
Top