SONOFF - THIẾT BỊ BẬT/TẮT THÔNG MINH TỪ XA ĐIỀU KHIỂN 4 KÊNH QUA WIFI


Sonoff 4CH là một bộ chuyển mạch không dây Wi-Fi 4 cổng không dây ESP8285. Sonoff 4CH hỗ trợ kết nối và điều khiển 4 thiết bị điện, có thể được bật / tắt riêng biệt bằng các nút hoặc iOS và Android APP EweLink.

Sonoff 4CH là một bộ chuyển đổi 4 kênh. Bộ chuyển đổi ánh sáng Sonoff 4CH 4 kênh hỗ trợ kết nối và điều khiển 4 thiết bị điện, có thể bật / tắt riêng biệt bằng các nút hoặc Ứng dụng iOS / Android EweLink. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra trạng thái thiết bị thời gian thực cho từng thiết bị trên App. Sở hữu một chuyển đổi Sonoff 4CH có nghĩa là bạn có 4 bộ chuyển mạch cơ bản Sonoff tích hợp với nhau.

Sonoff 4CH 4 kênh ánh sáng chuyển đổi ánh sáng thuộc về gia đình Sonoff, chắc chắn, nó mang tất cả các chức năng cơ bản Sonoff có. Trong EweLink, bạn có thể bật / tắt từ bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào, thiết lập thời gian biểu đơn / lặp lại / đếm ngược để bật / tắt tại một thời gian nhất định, chia sẻ với người khác để họ có thể kiểm soát cùng nhau.

Để có hướng dẫn chi tiết, vui lòng nhấp vào đây.

Xem thêm về: Công tắc điện thông minh điều khiển và giám sát qua mạng bằng Smart Phone

Đăng nhận xét Blogger

 
Top