Phần mềm CX-ONE
Phần mềm CX-ONE

Key cài đặt phần mềm FULL CX-ONE phiên bản 4.3 và CX-ONE 4.4:
CX-ONE 4.3:
1600 0285 8143 5387 hoặc 1600 0201 1347 5300
CX-ONE 4.4:
1600 0285 8143 5387 hoặc 1600 0325 7848 5341
- Hướng dẫn upload chương trình PLC Omron SYSMAC CS1H | CPU65H

Link tải về phần mềm CX-ONE tốc độ cao từ Google Drive:
CX-ONE 4.4 - 2.4GB

Có thể hữu ích với bạn:
Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng các thiết bị tự động hóa của các nhà sản xuất:

Đăng nhận xét Blogger

 
Top